Lider będzie na tyle skuteczny, na ile skuteczny i zaangażowany będzie jego zespół. Zespół, który realizuje cele biznesowe, potrafi sprostać nowym wyzwaniom i zwycięsko przechodzi przez zmiany.

 

Zaangażowany i Skuteczny Zespół, który Zwycięża to program stworzony w oparciu o metodologię pokonywania dysfunkcji w pracy zespołowej, opracowaną przez Patricka Lencioniego i stosowaną przez większość firm z amerykańskiej listy Fortune 100 oraz model efektywności zespołu stworzony przez Team Coaching International, która specjalizuje się w podnoszeniu skuteczności pracy zespołowej.

Celem programu jest dostarczenie zespołowi narzędzi zwiększających efektywność jego działania oraz stworzenie warunków sprzyjających większemu zaangażowaniu, efektywniejszej współpracy i komunikacji oraz braniu odpowiedzialności za wynik pracy całego zespołu.

Głównym założeniem programu jest to, że SUKCES jest możliwy, kiedy zespół w podobnym stopniu koncentruje się na celach, zadaniach, wskaźnikach jaki i na stworzeniu solidnych relacji i odpowiedniej atmosfery w zespole, które umożliwiają osiąganie założonych rezultatów biznesowych. Brak równowagi między tymi obszarami obniża skuteczność zespołu w dłuższej perspektywie.

 

Czy program sprawdzi się w moim zespole?

 

Jeśli w Twoim zespole obserwujesz jedno z poniższych zjawisk:

Tworzysz zespół i zależy Ci na tym, aby zbudować solidne fundamenty, które ułatwią mu sprawne funkcjonowanie i szybki rozwój i przygotować na nadchodzące zmiany.

Że wszystko jest w porządku jednak nikt nikogo nie wspiera.

Twój zespół sprawnie działa w wielu obszarach, jednak czeka was sporo nowych wyzwań. Potrzebujesz go wzmocnić

Powoli spada zaangażowanie i efektywność całego zespołu a Ty masz wrażenie, że nic nie wydarzy się bez Twojego udziału. Osoby z zespołu rzadko wychodzą z inicjatywą a większość problemów czeka na Twoje działanie.

Twój zespół utracił swoją skuteczność. Obserwujesz brak zaufania i otwartości, spada jakość, pogarsza się atmosfera, masz do czynienia z destruktywnym konfliktem i brakiem porozumienia i współpracy. Członkowie zespołu udają,

Co zyska Lider i jego Zespół z udziału w programie?

  • Stworzy normy i zasady niezbędne do zbudowania zaufania, szacunku i otwartości w zespole.
  • Poprawi jakość pracy zespołowej dzięki informacji zwrotnej.
  • Wypracuje sposoby radzenia sobie w trudnych i konfliktowych sytuacjach.
  • Zwiększy potencjał całego zespołu poprzez wykorzystanie mocnych strony poszczególnych członków zespołu.
  • Wzmocni klarowność i przejrzystość komunikacji.
  • Podniesie efektywność spotkań zespołowych.
  • Rozwinie kreatywność w szukaniu rozwiązań.
  • Zwiększy gotowość na zmiany i skuteczność w ich zarządzaniu.

Jak wygląda realizacja programu?

Na początku analizujemy czego potrzebuje Twój zespół na obecnym etapie rozwoju. Sprawdzamy co wspiera efektywność pracy zespołowej a co ją obniża.

Podczas pracy warsztatowej stosujemy narzędzia, wypracowujemy nowe metody działania, kształtujemy zachowania skoncentrowane na podniesieniu skuteczności całego zespołu.

Pracując indywidualnie z każdym członkiem zespołu, wspieramy go w rozwoju obszarów, które są dla niego kluczowe i przełożą się na efekt pracy całego zespołu.

 

Dla kogo?

Program został zaprojektowany z myślą o liderach, menedżerach, kierownikach, oraz właścicielach firm, którzy zarządzają zespołami