Czy Diagnoza Efektywności Organizacji jest dla mojej firmy?

 

Jeśli w Twojej Organizacji występuje jedno z poniższych zjawisk:

 • Spada dynamika rozwoju a tempo wzrostu jest mniejsze niż zakładano.
 • Pojawia konieczność zmian, jednak ciężar ich wprowadzenia zmiany spoczywa na jednej osobie, która posiada wiedzę i umiejętności.
 • Procedury i procesy operacyjne stają się nieefektywne, pojawia się problem z decyzyjnością, nieformalna komunikacja przestaje działać.
 • Obniża się motywacja i zaangażowanie pracowników, pogarsza się współpraca, pojawiają się konflikty.
 • Występują trudności w koordynacji działań między poszczególnymi działami, które zaczynają działać jak silosy.
 • Spada kreatywność i potencjał do wypracowania innowacyjnych rozwiązań.
 • Zaczyna brakować ludzi, aby zrealizować wszystkie działania, pojawiają się opóźnienia, błędy i reklamacje klientów.

 

to prawdopodobnie boryka się naturalnym kryzysem związanym z etapem jej rozwoju.

 

Trudności i kryzysy pojawiają się w sytuacji, kiedy organizacja wchodząc w kolejny etap rozwoju stosuje te same modele, systemy, procesy i strategie działania co w poprzedniej. Nawet najbardziej optymalne i efektywne rozwiązania na jednym etapie stają się przeszkodą w kolejnym. Natomiast kryzys staje się motorem wprowadzenia zmian, aby organizacja mogła dalej się rozwijać.

 

 Co zyska firma z przeprowadzenia Diagnozy Efektywności?

 

 W oparciu o metodologię Rozwoju Organizacji, Diagnoza umożliwi:

 • Określenie jaki jest etap rozwoju Twojej firmy.
 • Identyfikacje mocnych strony jak i problemów oraz trudności, które będą blokować jej dalszy rozwój.
 • Wskazanie działań umożliwiających wyjście z kryzysu.
 • Przygotowanie się na kryzysy związane z kolejną fazą rozwoju, uwzględniając strategiczny kierunek rozwoju Twojej organizacji.