Wyniki jakie osiąga zespół są ściśle powiązane z osobowością Lidera i wyznawanymi przez niego wartościami.

Swoją postawą daje przykład, wyznacza standardy i kształtuje zachowania w zespole. Ma wpływ na to, czy ludzie wezmą odpowiedzialność za swoje działania, wystąpią z inicjatywą czy też wycofają się i staną się pasywni.

Może wzmacniać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w zespole lub podejrzliwość i nieufność; powodować, że ludzie będą kierować się wspólnym dobrem lub uciekać się do polityki zabiegając wyłącznie o swój sukces.

Celem programu jest rozwój kompetencji przywódczych i kształtowanie postaw liderskich, spójnych z tym kim jest lider i w co wierzy oraz uzyskanie większej elastyczności w stosowaniu różnych stylów zarządzania i komunikacji, aby zwiększyć efektywność działań przywódczych.

 

Co zyska Lider z udziału w programie?

 

W programie Przywództwo Angażujące Lider:

  • Opracowuje kodeks lidera w oparciu o swój system wartości.
  • Zwiększa świadomość własnego stylu przywództwa i jego wpływu na innych.
  • Uczy się jak dostosować styl zarządzania do pracownika skuteczniej wspierając go w rozwoju.
  • Poznaje wzorce zachowań by skuteczniej się komunikować i angażować pracowników.
  • Usprawnia spotkania zespołowego wzmacniając relacje w zespole.
  • Identyfikuje zachowania, bariery i reguły w sytuacjach konfliktowych oraz uczy się prowadzenia dialogu w trudnych sytuacjach.
  • Doskonali umiejętność delegowania, aby pracownicy wykazywali więcej inicjatywy i brali większą odpowiedzialność za swoje zadania.
  • Pracuje nad stawianiem oczekiwań, docenianiem i udzielaniem informacji zwrotnej.
  • Doświadcza jak ważna jest jakość współpracy w zespole oraz identyfikuje role jakie odgrywa w zespole.
  • Poznaje kreatywne sposoby rozwiązywania problemów.

 

Jak wygląda realizacja programu?

Program realizowany jest w formie indywidualnej pracy z uczestnikiem lub w formie warsztatów grupowych.

 

Dla kogo?

Program został zaprojektowany z myślą o liderach, menedżerach, kierownikach, oraz właścicielach firm, którzy zarządzają zespołami i chcą doskonalić swoje umiejętności przywódcze.